ข้อควรรู้ในการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์

สื่อสารออนไลน์ก่อนเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องการใช้สื่อสารออนไลน์ต้องเข้าใจก่อนว่า สื่อออนไลน์เป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่แสดงตัว กล่าวคือไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นใครหน้าอย่างไร หรืออยู่ที่ไหน ตรงนี้อาจทำให้เกิดการให้ข้อมูลที่ผิดได้ เพราะด้วยการที่ไม่ต้องแสดงตัวเมื่อให้ข้อมูลที่ผิดก็ไม่ต้องกลัวเรื่องผลกระทบที่ตามมา ตรงนี้เป็นช่องที่กฎหมายต้องเข้ามารอบรับซึ่งเราก็มี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุม
การท่องเที่ยวบนอินเตอร์เน็ตโดยโดยหาข้อมูลต่างๆ สมัยนี้เป็นเรื่องที่ที่ทำได้ง่ายมาก วัยรุ่นตอนนี้อยากรู้อะไรไม่ต้องถามพ่อแม่แล้ว แต่ไปถาม google ก็จะรู้ทุกอย่างได้แล้ว ซึ่งมันก็เป็นข้อดีของการใช้อินเตอร์เน็ต แต่เราก็ควรที่ขัดกรองตัวเองในการเสพข่าวด้วย เพราะว่ามันก็จะมีคนที่ให้ข่าวปลอม หรือ fake news ที่ตอนนี้เราก็อาจที่จะเคยได้ยินมาบ้าง เราควรจะคำนึงก่อนในการที่เราจะแชร์ข้อมูลอะไรไปว่ามีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน เพราว่าในประเทศไทยเราช่วงอายุที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารครัวเรือนจากการสำรวจจะเป็น กลุ่มวันรุ่นที่มีสมาร์ทโฟนกันเกือบจะทุกคน แน่นอนว่าการเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศ หรือเรื่องอะไรต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเอง และผู้อื่น ถ้าไม่มีผู้ปกครองดุแลอย่างใกล้ชิดอาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับเด็กที่ยังอายุไม่เกิด 18 ปี
ในอีกด้านหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็มีประโยชน์มากไม่แพ้กันในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เราสามารถที่จะเรียนผ่านสื่อออนไลน์ได้จากที่บ้าน หรือหาข้อมูลที่เราไม่เข้าใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าพูดกันตรงๆ เราแทบจะไม่ต้องมีประสบการณ์อะไรก็สามารถที่จะรู้เรื่องราวข้อมูลได้มากมายผ่านการ search หาจากโลกออนไลน์ได้ในทันที

สื่อสารออนไลน์